O vrtcu

VIZIJA VRTCA

Pripravljamo otroke za ustvarjalno in odgovorno življenje z zglednimi medsebojnimi odnosi in strokovnostjo.