Gozdni vrtec v oddelkih PŠ Kapele

 

Vrtec Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, z oddelki vrtca v PŠ Kapele

Na kakšen način izvajamo gozdno pedagogiko?

Okolico našega vrtca obdaja gozd, ki je del naših igralnic. Zelo nas veselijo sprehodi v vseh letnih časih in tako lahko opazujemo spreminjanje narave. V gozd redno zahajamo že vrsto let in tako so naše dogodivščine del kurikuluma. Najlepši je pogled na otroke, ki s svojo bujno domišljijo osmislijo še tako preprost list ali vejico v njihovi skupni igri. Spodbujamo prosto igro, veliko gibanja, raziskovanje, ustvarjalnost, gradimo otrokovo samozavest in socialne odnose. Nudimo jim učilnico v naravi, ki se velikokrat prestavi v našo igralnico, ko se igramo in ustvarjamo z naravnimi materiali. Naša dogodivščina se prične že na poti do gozda, ko srečujemo domače živali, se ustavimo ob ribniku, opazujemo njive in sadna drevesa. Še pomembneje, imamo čas za pogovor. V gozdu pa najdemo izziv, da se naša domišljija razvija, spoznamo najmanjše gozdne živali, sodelujemo med seboj in se vsi preprosto le igramo ter pridobivamo pomembne veščine in znanja za življenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obisk iz gozda, 12.11.2019

Ob tako deževnem dnevu nas je razveselil prav poseben obisk iz gozda. Med kosilom je vzgojiteljica opazila, da se zunaj po našem igrišču plazi močerad. Hitro je odhitela po opazovalno posodo in ga na njeno srečo tudi hitro zvabila vanjo. Po kosilu so otroci lahko opazovali močerada. V igralnici je nastalo veliko začudenje, saj ga velika večina še ni videla. Malo smo se še pogovorili o njegovih značilnostih in ker je bil čas počitka, je moral tudi močerad nazaj v gozd. Vzgojiteljica ga je spustila nazaj v naravo.